Štiavnický trail 2019

Prejsť na obsah


Organizátor:
Europa Progres n.f

Termín:
13. apríl 2019

Štart, cieľ, vyzdvihnutie štartových čísiel:  
Salamandra resort, Horný Hodrušský tajch, 966 61 Hodruša Hámre

Prezentácia pretekárov:
13. apríla 2019  07:00-09:30

Štart behu: 10:00
Beh 1: 18,6 km /+760 m, štart 10:00
Beh 2: 13,0 km/+580 m, štart 10:15

Značenie trate: fáborky, turistická značka, dobrovoľníci
Časový limit:  3h 00m od štartu behu

Občerstvovačky:
Beh 1: na 5 km, 13km a v cieli. Voda, iontový nápoj, ovocie čerstvé aj sušené, musli, čokoláda, v cieli čaj, nealko nápoje
Beh 2: na 5 km a v cieli

Registrácia:

Vek pretekárov: 15+, pretekári mladší ako 18 rokov musia potvrdiť prihlášku podpisom zákonného zástupcu.

Štartovné Beh 1:
18 Eur – pri registrácií online do 10.4.2019 vrátane
23 Eur – od 11.04.2018 a priamo na mieste v deň štartu

Štartovné Beh 2:
15 Eur – pri registrácií online do 10.4.2019 vrátane
20 Eur – od 11.04.2018 a priamo na mieste v deň štartu

Štartovné uhraďte na účet:  SK15 7500 0000 0040 2054 4337
VS: bude automaticky vygenerovaný pri registrácii
Štartovné sa nevracia, je možné previesť ho na inú osobu najneskôr do 08.04.2019.

Pre poistencov Dôvery sme pripravili bonus. Poistenci majú až do 10.4. zľavu 3 eurá na štartovnom na obidva behy. Pri registrácii do poznámky/odkazu usporiadateľovi prosím uviesť „DÔVERA"

Štartovný balíček zahŕňa:    
• štartovné číslo
• občerstvenie počas preteku a v cieli
• čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
• SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
• Vecné ceny

Vyhlásenie výsledkov bude o 13:30.
Výsledky budú zverejnené po skončení podujatia na stránkach www.stiavnickytrail.sk a www.sportsofttiming.sk

Kategórie a ceny:
13,0 km muži bez rozdielu veku
13,0 km ženy bez rozdielu veku
18,6 km muži bez rozdielu veku
18,6 km ženy bez rozdielu veku
Prví traja muži v absolútnom poradí a prvé tri ženy v absolútnom poradí budú odmenení vecnými cenami

Beh so psom nie je povolený.

Ubytovanie:
Salamandra resort, budú pripravené špeciálne balíčky pre bežcov s rodinami a sprievodný program pre deti a rodinných príslušníkov

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní mať klasické zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka) – postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!! Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Informácie: Všetky informácie o pretekoch budú priebežne zverejňované na www.stiavnickytrail.sk

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora.

Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinný zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Pred podujatím doporučujeme absolvovať lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti na terénny beh.

Návrat na obsah